Gramatika korejštiny 1 - 10

Currently rated 5.0 by 2 people

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vhodné pro samouky nebo pro zopakování základního tvoření slovních druhů.

1. Zdvořilostní slovesná koncovka v oznamovací větě

-ㅂ니다 (pro samohlásku)
-습니다 (pro souhlásku)

가다 → 가 + ㅂ니다 = 갑니다 jdu
오다 → 오 + ㅂ니다 = 옵니다 přicházím
있다 → 있 + 습니다 = 있습니다 jsem, mám
먹다 → 먹 + 습니다 = 먹습니다 jím

2. Zdvořilostní slovesná koncovka v otázce

-ㅂ니까? (pro samohlásku)
-습니까? (pro souhlásku)

가다 → 가 +ㅂ니까 = 갑니까? jdu?
오다 → 오 +ㅂ니까 = 옵니까? přicházím?
있다 → 있 +습니까 = 있습니까? jsem, mám?
먹다 → 먹 +습니까 = 먹습니까? jím?

3. Koncovka prvního pádu podstatného jména -이 / -가

-이 (pro souhlásku)
-가 (pro samohlásku)

이것이 책입니다. Tohle je kniha.
이름이 무엇입나까? Jak se jmenuješ?
비가 옵니다. Prší. („Přichází déšť.“)
친구가 많습니다. Mám spoustu přátel. („Přátel je mnoho.“)
의자가 없습니다. Nejsou tu žádná křesla.

4. Osobní zájmena (+ zájmeno kdo) s nepravidelným podmětným tvarem

- 나 → 내가 já (mezi přáteli)
- 저 → 제가 já (skromně, třeba k učiteli)
- 너 →네가 ty
- 누구 → 누가 kdo

누가 기다립니까? Kdo čeká? Podmětný tvar.
누구를 기다립니까? Na koho čekáš? Předmětný tvar.

5. Partikule zvýrazňující podmět (význam věty) –는 / -은

Nemusí ve větě být, je-li podmět jasný z kontextu.

-는 (pro samohlásku)
-은 (pro souhlásku)

나는 한국말이 재미있습니다. Korejština mi přijde zajímavá.
이것은 우리집이 아닙니다. To není náš dům.

6. Partikule zvýrazňující předmět -를/-을

-를 (pro samohlásku)
-을 (pro souhlásku)

철수 씨는 한국어를 공부합니다. Čcholsu studuje korejštinu.
아버지는 신문을 읽으십니다. Otec čte noviny.

7. Partikule určující místo

-에 vyjadřuje statickou pozici nebo cíl u slovesa pohybu (vyjadřuje i čas)
-에서 vyjadřuje místo uskutečnění děje, ve spojení se slovesy pohybu znamená „z“

영수는 집에 있습니다. Jong-su je doma.
어디에 가십니까? Kam jdete?
저는 한국에서 삽니다. Žiju v Koreji.
캐나다에서 왔습니다. Jsem z Kanady. („Přijel jsem z Kanady.“)

8. Kladná spona být이다

Připojuje se k podst. jménům a pojí se nulovým pádem, tj. nepřipojuje se koncovka 1. pádu -이 / -가.

저는 학생입니다. Jsem student.
여기가 우리집입니다. Tohle je náš dům.

9. Záporná spona být -이/-가 아니다

Připojuje se k podst. jménům a pojí se s 1. pádem, takže se připojuje koncovka 1. pádu -이 / -가.

저는 학생이 아닙니다. Já nejsem student.
저분은 우리 어머니가 아닙니다. Ta osoba není moje matka.

10. Sloveso být a nebýt 있다 / 없다

Sloveso있다 znamená být, v angličtině mu odpovídá (to be, to have, to stay). Zápor nebýt je없다.
친구가 있습니다. Mám přítele. („Přítel existuje.“)
질문이 있습니까? Nějaké otázky? („Existují otázky?“)
그림이 없습니다. Nemám obraz.
돈이 없습니까? Nemáš peníze?

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading