Hospodářská krize: dopady a řešení v Korejské republice

Currently rated 5.0 by 2 people

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Korejská republika patří mezi země s vyspělou tržní ekonomikou a od roku 1996 je členskou zemí OECD. Dosažená velikost domácího produktu ji řadí podle posledních dostupných informací za rok 2007 na 10. místo mezi zeměmi OECD. V celosvětovém hodnocení (dle statistiky MMF) je uváděna Korejská republika jako 13. nejsilnější ekonomika. Motorem korejské ekonomiky je bezesporu export a domácí spotřeba. V řadě průmyslových odvětví, o které se export v současné době opírá, dosáhla KR špičkové světové úrovně a to jak v objemu výroby, tak i v technologické vyspělosti. Slabou stránkou korejské ekonomiky je její značná závislost na dovozu surovin a tím i citlivost na vývoj světových cen energetických surovin. Růst exportu je pak do značné míry ovlivněn situací na globálním trhu a vývojem světové ekonomiky, což je příznačné i pro českou ekonomiku. Hospodářský růst KR může být dále ovlivněn i politickým vývojem v Korejské lidově demokratické republice (KLDR).



More