Japonská okupace a odboj proti ní

Okupace, Následky japonské okupace, Zahraniční a domácí odboj, Hospodářství během okupace More

Přechod k demokracii v Jižní Koreji – teoretické uchopení s důrazem na roli masové mobilizace v procesu tranzice

Autor: Karel Musílek Autor studuje politologii na katedře politologie FSS MU v Brně. Kontaktní e-mail: musilek@mail.muni.cz. Text je upravenou verzí vítězné práce soutěže o stipendium Inocence Arnošta Bláhy v roce 2008. Práce je publikována s laskavým svolením Politologického časopisu: Musílek, … More

Od protektorátní k anekční smlouvě

Dva zájemci o Koreu – Rusko a Japonsko. USA moc zájem nemělo (ještě osídlovali divoký západ a šlo jim víc o Filipíny), Anglie měla problémy v Indii a zájmy v Číně (Hong Kong). Rusko expandovalo, nemělo žádné kolonie, chtělo je taky a Korea se hodila díky společným hranicím. More

Moderní noviny, Klub nezávislosti, Osobní rada a Císařství velké Koreje

Povídání o korejských moderních novinách, Klubu nezávislosti, osobní radě a Císařství velké Koreje. More

Létající tygři útočí

Pár plakátů z korejské války. Nebezpečí náletu. Jednej rychle. Nepřibližuj se vojenským cílům! More

Korejci a pivo

Historický okamžik prvního setkání s pivem nastal v roce 1875, když britská loď Audacious návštívila ostrov Geomudo. More