Gramatika korejštiny 1 - 10

1. Zdvořilostní slovesná koncovka v oznamovací větě, 2. Zdvořilostní slovesná koncovka v otázce, 3. Koncovka prvního pádu podstatného jména -이 / -가, 4. Osobní zájmena (+ zájmeno kdo) s nepravidelným podmětným tvarem. , More

Korejština 2 - Spony 있다 a 이다, korejské slovní druhy

Pokračování o korejštině. Představíme si dvě nejdůležitější slovesa a korejské slovní druhy. More

Korejština 1 - Slovosled korejštiny

Tak první z dlouhé řady článků o korejštině. Těžko se podle toho naučíte korejsky, ale pokud se už učíte, tak vám to snad může pomoct. More

Lekce 2 - spona ida & základní konstrukce vět

Spona 이다 má význam "být někým/něčím" a nesmí být zaměňována se slovesem 있다 (být, ncházet se někde, existovat). More

Korejština pro samouky - Lekce 1. ZÁJMENA

Rozdělení korejských zájmen na a) zájmena ukazovací, b)zájmena osobní a jejich použití. More

Co jste o Koreji určitě nevěděli

Kniha je soubor článků, které Lankov píše pro Korea Times, vždy si vybere historii té či oné moderní vymoženosti a popisuje, jak se do Koreje dostala a dále vyvíjela. More