Gramatika korejštiny 11 - 20

Currently rated 5.0 by 1 people

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navazuje na předchozí díl.

11. Partikule -도

Znamená „taky“ a připojuje se za podstatné jméno.

사전도 있습니까? Máte taky slovník?

12. Ukazovací zájmena

V prvním pádu.

이 + 것 = 이것이 blízko ke mně
그 + 것 = 그것이 blízko u posluchače, již známé oběma
저 + 것 = 저것이 vzdálené oběma

13. Zdvořilostní sufix –님

Připojuje se k podstatnému jménu.

선생 + 님 = 선생님 vážený pan
사장 + 님 = 사장님 pan ředitel

14. Zdvořilostní sufix -시 / -으시

Připojuje se za slovesný kmen.

-시 (pro samohlásku)
-으시 (pro souhlásku)

선생님이 오십니다. Přichází pan učitel.
아버지는 신문을 읽으십니다. Otec čte noviny.

Některá slovesa nepoužívají slovesný zdvořilostní sufix, ale kompletně se změní.

- 자다 →주무시다 spát
- 먹다 → 잡수시다 jíst
- 있다 → 계시다 být

I některá podstatná jména mají svou zdvořilostní verzi.

- 밥 → 진지
- 말 → 말씀
- 집 →댁

Když chceme vyjádřit úctu k podmětu věty, můžeme místo koncovky prvního pádu -이 / -가 užít zdvořilostní koncovku pro podmět -께서.

15. Koncovka oslovení 씨

Může být přidána za jméno nebo za kompletní jméno bez ohledu na pohlaví. Je nevhodné použít pouze s příjmením.

Kim Jong-suk = 영술 씨 nebo 김 영숙 씨 (김 씨)

16. Rozkazovací způsob -십시오 / -으십시오

Používá se, když mluvčí vyžaduje nějakou akci po posluchači. Před koncovku se připojuje zdvořilostní sufix -시 / -으시.

-십시오 (pro samohlásku)
-으십시오 (pro souhlásku)

오다 – 오 + 십시오 = 오십시오 přijďte!
읽다 – 읽 + 으십시오 = 읽으십시오 čtěte!

17. Vybízecí způsob -ㅂ시다 / -읍시다

Používá se, když mluvčí chce s posluchačem provést nějakou akci společně.

-ㅂ시다 (pro samohlásku)
-읍시다 (pro souhlásku)

가다 – 가 + ㅂ시다 = 갑시다 pojďme
앉다 – 앉 + 읍시다 = 앉읍시다 posaďme se

18. Vyjádření přání spojením –고 싶다

Normálně se užívá pro první osobu jednotného i množného čísla v oznamovací větě a pro druhou osobu v tázací větě.

저는 한국어를 공부하고 싶습니다. Já chci studovat korejštinu.
주말에는 뭘 하고 싶습니까? Co chceš dělat o víkendu?

Když je podmětem třetí osoba jednotného nebo množného čísla, použije se spojení –고 십어하다.

그 사람이 나는 만나고 십어합니다. Ten člověk se chce se mnou setkat.
우리 부모님께서 서울에 오고 십어합니다. Moji rodiče chtějí přijet do Soulu.

19. Spojovací partikule –하고, -과/-와

Jsou zaměnitelné. Spojují dvě podstatná jména stejně jako české „a“ nebo anglické „and“.

-과 (pro souhlásku)
-와 (pro samohlásku)

가방에 책하고 공책이 있습니다. V tašce je kniha a sešit.
도사관에 신문하고 잡지가 많습니다. V knihovně je hodně novin a časopisů.
아버지와 어머니는 집에 겨십니다. Otec s matkou jsou doma.

20. Vyjádření společně / sám / společně s – 같이 / 혼자 / -과 (와) 같이

- 같이 (společně)
- 혼자 (sám)
- 과 같이/ -와 같이 (společně s)

Po podstatných jménech označujících lidi znamená „společně s“ a je následováno slovesem.

우리는 도서관에 같이 갑시다. Pojďme spolu do knihovny.
우리는 같이 공부합니다. Studujeme spolu.
집에 혼자 갑니까? Jdeš domů sám?
우리는 어머니와 같이 삽니다. Žijeme s naší matkou.
어제 친수와 같이 영화를 보았습니다. Včera jsem s přítelem viděl film.

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading