Gramatika korejštiny 21 - 30

Currently rated 5.0 by 1 people

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dalších pár gramatických konstrukcí. Navazuje na první díl zde a druhý zde.

21. Vyjádření záporu pomocí -지 않습니다 / 안

-지 않습니다 Nepoužívá se pro rozkaz nebo pobídku. Slouží pro vyjádření záporu, který je vůlí mluvčího.

내일은 학교에 가지 않습니다. Zítra nejdu do školy.
그 학냉은 숙제를 하지 않습니다. Ten student nedělá své domácí úkoly.

안 Je to příslovce a před slovesem vyjadřuje zápor.

우유를 안 마십니다. Mléko nepiji.

Pokud má sloveso tvar podstatné jméno + 하다, tak안je umístěno mezi podst. jméno a 하다. V takovém případě se za podstatné jméno obvyklé dávají partikule.

그 사람은 말을 안 합니다. Ten člověk nemluví.

22. Vyjádření záporu pomocí -지 못하다 / 못

Slouží k vyjádření nemožnosti nějakého děje kvůli nedostatku schopností nebo vnějším podmínkám nezávislých na vůli mluvčího, na rozdíl od záměrného záporu -지 않습니다 / 안.

바빠서 쉬지 못해요. Mám hodně práce, takže nemůžu odpočívat.
열쉬가 없어서 들어가지 못하겠습니다. Nemám klíče, takže nemůžu jít dovnitř.
입이 아파서 말을 하지 못합니다. Bolí mě ústa, takže nemůžu mluvit.

Jako zápor lze použít i samotné 못 plus sloveso.

매워서 못 먹겠어요. Protože to je pálivé, nemůžu to jíst.
나는 요즘 그 친구 소식을 못 들었어요 V poslední době jsem od toho kamaráda nic neslyšel.
신이 작아서 못 신어요. Ty boty jsou malé, takže je nemůžu nosit.

23. Vyjádření budoucnosti pomocí -겠-

V prvním osobě znamená budoucnost, ve třetí osobě záměr nebo předpoklad.

내일 다시 오겠습니다. Zítra opět přijdu.
저녁에는 친구를 만나겠습니다. Večer se sejdu s kamarádem.

24. Větná koncovka -지요

Užívá se, když mluvčí chce zjistit názor posluchače nebo se ujistit o jeho názoru. Podle intonace může být užita jako oznamovací, tázací, navrhovací nebo rozkazovací věta.

같이 가시지요. Půjdeš s námi, viď?
내일 또 만나지요. Uvidíme se zítra, že?
선생님이 좋지요? Ten učitel je dobrý, ne?

25. Větná koncovka -(으)ㄹ까요?

Užívá se v otázkách k vyjádření předpokladu, domněnky nebo záměru. Když je podmětem „já“, zjišťuji tak názor posluchače na mou činnost, když je podmětem „my“, tak navrhuji udělat něco společně.

-ㄹ까요 (pro samohlásku)
-을까요 (pro souhlásku)

제가 문을 닫을까요? Mám zavřít dveře?
우리가 내일 일찍 만날까요? Sejdeme se zítra po ránu?

26. Minulý čas

Minulý čas se tvoří přidáním koncovky -았/-었/-였za slovesný kmen.

-았 (slovesný kmen končící na 오 / 아) 갔어요, 보았어요, 만났어요, 좋았어요, 왔어요
-했 (slovesný kmen končící na 하) 일했어요, 공부했어요, 따뜻했어요, 했어요
-었 (ostatní slovesné kmeny) 가르쳤어요, 쉬었어요, 마셨어요, 배웠어요

27. Zdvořilost v minulosti -셨 / -으셨

Kombinací zdvořilostního sufixu -시a sufixu minulého času -었vzniká sufix zdvořilosti v minulosti -셨.

- 셨 (pro samohlásku)
- 으셨 (pro souhlásku)

언제 한국에 오셨습니까? Kdy jste přijel do Koreje?
어제 무엇을 하셨어요? Co jste dělal včera?
문 선생님이 책을 읽으셨습니다. Pan Mun přečetl knihu.

28. Sloveso 주다

Sloveso čuda znamená dát a vyjadřuje vykonání služby nebo laskavosti pro mluvčího.

-아 주다 (slovesný kmen končící na 오 / 아)
-어 주다 (slovesný kmen končící na 하)
-여 주다 (ostatní slovesné kmeny)

좀 도와 주십시오. (neprav. sloveso 돕다) Prosím pomozte mi.
생일 카드 좀 보여 주십시오. Prosím ukažte mi váš rodný list.
전화번호를 가르쳐 주십시오. Prosím řekněte mi telefonní číslo.
쉽게 설명해 주십시오. Prosím vysvětlete mi to jednoduše.

29. Koncovka normální zdvořilosti -아요/-어요/-해요

Méně zdvořilé než nejzdvořilejší koncovka -습니다.

-아요(slovesný kmen končící na 오 / 아) 좋아요, 와요, 가요, 않아요, 만나요
-해요(slovesný kmen končící na 하) 공부해요, 따뜻해요, 일해요
-어요 (ostatní slovesné kmeny) 있어요, 없어요, 쉬어요, 가르쳐요, 배워요

30. Spojka a 고

Spojuje dvě věty v souřadné souvětí. Děj sloves se odehrává ve stejnou dobu nebo v časovém sledu.

이것 삼백 원이고, 저것 사백 원입니다. Tohle je za 300 wonů a tohle je za 400 wonů.
나는 피아노를 치고, 동생은 노래를 부릅니다. Hraju na piano a mladší sour. zpívá píseň.
이 물건은 싸고 좋습니다. Tohle zboží je levné a dobré.
전화를 하고 가십시오. Zatelefonuj si a potom pojďme.

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading