Gramatika korejštiny 31 - 40

Currently rated 1.0 by 1 people

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jednotlivé díly k doplnění: 1, 2, 3

31. Spojka ale –지만

오늘은 날씨가 좋지만 더워요. Dnes je hezké počasí, ale je horko.
한국어는 재미있지만 어려워요. Korejština je zajímavá, ale obtížná.
이것은 나쁘지만 저것은 좋아요. Tohle je špatné, ale tamto je dobré.
나는 학교에 가지만 친구는 가지 않아요. Já jdu do školy, ale kamarád nejde.
내 방에 텔레비전은 있지만 냉장고는 없어요. V mém pokoji je televize, ale není tam lednička.

32. Nepravidelná slovesa, jejíž kmen končí na ㅂ

Když k nim přidáváme sufix 어, tak ㅂ je nahrazeno ㅜ a k němu se přidá 어. Kombinací tak vznikne ㅝ.

어렵다 - 어려워요 - 어려웠어요 složitý
쉽다 - 쉬워요 - 쉬웠어요 snadný
덥다 - 더워요 - 더웠어요 horký
춥다 - 추워요 - 추웠어요 studený
맵다 - 매워요 - 매웠어요 pálivý
아름답다 - 아름다워요 - 아름다웠어요 krásný
고맙다 - 고마워요 - 고마웠어요 děkovat

Výjimka: když za jednoslabičným slovesným kmenem jako 돕다 a곱다 následuje samohláska 아, změní se na 도와, resp. 고와.

33. Nepravidelná slovesa, jejíž kmen končí na 르

U těchto sloves dochází k následujícím změnám.

빠르다 → 빠르 + 었습니다 = 빨랐습니다 být rychlý
부르다 → 부르 + 었습니다 = 불렀습니다 volat
이르다 → 이르 + 어서 = 일러서 dorazit, informovat

34. Nepravidelná slovesa, jejíž kmen končí na ㄹ

Pokud následuje koncovka začínající na ㄴ, ㅂ nebo ㅅ, tak se ㄹ vypouští.

살다 → 삽니다 žiju, bydlím
놀다 → 노십시오 (prosím) bavte se
만들다 → 만드는 vyrábějící
알다 → 아니까 protože víte

35. Nepravidelná slovesa, jejíž kmen končí na ㄷ

U těchto sloves se ㄷ změní na ㄹ, když následuje koncovka začínající na samohlásku.
듣다 → 들으십시오 poslouchejte
걷다 → 걸으니까 protože jdete
묻다 → 물었습니다 zeptal jsem se

36. Nepravidelná slovesa, jejíž kmen končí na ㅎ

Většina kvalitativních sloves s kmenem končícím na ㅎvypouští ㅎ, kdy jsou následovány koncovkou začínající na samohlásku. Když je ㅎ následováno 아/어, ㅎse vypouští a finální samohláska slovesného kmene se změní na 애. Slovesa 좋다 je pravidelné.

어떤 색을 좋아합니까? Jakou barvu máš rád? (výjimka – pravidelné)
그러면, 내일 만납시다. V tom případě se sejděme zítra.
까만 바지가 어떨까요? Co třeba černé kalhoty?

37. Další nepravidelná slovesa

쓰다 → 써 psát, používat, být hořký
크다 → 커 být velký
아프다 → 아파 bolet

38. Příslovečná částice (으)로

Vyjadřuje směr, prostředek.

- 로 (pro samohlásku a hlásku ㄹ)
- 으로 (pro souhlásku)

어디로 가십니까? Kam jdete?
버스로 왔습니다. Přijel jsem autobusem.
젓가락으로 먹습니다. Jím hůlkami.
한국말로 말하십시오. Prosím mluvte korejsky.
이 밀가루로 빵을 만들어 주십시오. Prosím udělejte z této mouky chleba.

39. Pomocná částice 까지 „až do“ – časově i místně

Může se připojovat i za jiné partikule a potom znamená „dokonce“.

몇 시까지 일하십니까? Až do kolika hodin pracujete?
내일까지 기다려 주십시오. Počkejte prosím do zítra.
종로까지 같이 갑시다. Pojeďme spolu až na Čongno.
여기까지 읽으십시오. Čtěte prosím až sem.
친구가 집에까지 왔습니다. Přítel přijel dokonce až ke mně domů.

40. Přípona쯤 – zhruba, přibližně

Připojuje se za podstatná jména nebo číslovky a vyjadřuje přibližnost.

지금 몇 시쯤 되었습니까? Kolik je zhruba hodin?
오후 1시쯤 만납시다. Sejděme se kolem jedné odpoledne.
언제쯤 떠나십니까? Kdy asi odjíždíte?
학생이 400명쯤 왔어요. Přišlo kolem čtyř stovek studentů.
사과를 몇 개쯤 살까요? Kolik mám koupit jablek?

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading