Gramatika korejštiny 41 - 50

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
41. Spojka (으)니까 – protože, když, od té doby co

Připojuje se ke kmeni slovesa a znamená podmínku nebo příčinnost v souvětí.

값이 싸니까 사람들이 많이 삽니다. Od té doby, co je to levné, to lidé hodně kupují.
오늘을 바쁘니까 내일 만날까요? Protože jsem dnes zaneprázděný, můžeme se sejít zítra?
지금 비가 오니까 나가지 맙시다. Protože právě prší, nechoďte ven.

Při vyjadřování dočasného předpokladu je podmětem předchozí věty obvykle mluvčí, tj. první osoba.

서울역에 가니까 사람이 많았습니다. Když jsem přijel na Soulské nádraží, bylo tam hodně lidí.
사무실에 전화하니까 그 친구가 없섰습니다. Když jsem volal do kanceláře, přítel tam nebyl.
교실에 들어가니까 학생들이 있었습니다. Když jsem vstoupil do třídy, žáci tam nebyly.

42. Spojka 서 - „a potom“

Připojuje se ke kmenu významového slovesa a znamená následnost druhé části věty po první části či slabou příčinnost mezi nimi.

집에 가서 점심을 먹습니다. Jdu domů a naobědvám se.
편지를 써서 부치겠습니다. Napíšu dopis a pošlu ho.
책을 사서 읽읍시다. Kupme si knížku a přečtěme si ji.
아침에 일어나서 운동을 하십니까? Cvičil jste po probuzení?

43. Koncovky -에서 (-부터) – 까지 – od do

Znamenají časově i místně od do. V časovém významu se užívá více부터.

여기(에)서 종로까지 걸어갑니다. Odsud až na Čongno jdu pěšky.
서울(에)서 부산까지 기차로 5시간 걸립니다. Ze Soulu do Pusanu to trvá vlakem pět hodin.
12시에서 1시까지 점심시간입니다. Od dvanácti do jedné je čas oběda.
9시부토 1시까지 수업을 합니다. Od devíti do jedné mám vyučování.
언제부터 아프셨습니까? Odkdy jste nemocný?
저녁 5시까지 일합니다. Pracuju do pěti hodin večer.

44. Dativ – 3. pád -에게 / -한테 / -께

Tato částice se připojuje k živým podstatným jménům. 에게 a 한테 jsou zaměnitelné. 께 je zdvořilá varianta. (에게서 a 한테서 znamená od někoho)

동생에게 영어를 가르칩니다. Učím mladšího bratra angličtinu.
친구에게 편지를 자주 씁니까? Píšeš kamarádovi dopis často?
누구한테 카드를 보냅니까? Komu posíláš pohled?
어머님께 인사를 드리고 싶습니다. Chci vzdát úctu matce.
교수님께 안부 전해 주십시오. Prosím pozdravujte pana profesora.
의사 선생님께 말씀하십시오. Prosím řekněte to panu doktorovi.

45. Zvolací koncovka -군요/-는군요

Tato větná koncovka se připojuje ke slovesům a vyjadřuje překvapení nebo zvolání.

- -군요 (za kvalitativní sloveso)
- -는군요 (za dějové sloveso)

집이 좋군요. To je ale krásný dům!
물건값이 비싸군요. To je ale drahé!
한국말을 참 잘하시는군요. Vy ale mluvíte dobře korejsky!

46. Neformální slovesná koncovka -아요/-어요/-여요

Užívá se mezi přáteli a podle intonace může znamenat otázku, vybídku nebo zdvořilý rozkaz.

가다 + 아요 = 가요 서다 + 어요 = 서요 쓰다 + 어요 = 써요
오다 + 아요 = 와요 배우다 + 어요 = 배워요 기다리다 + 어요 = 기다려요
일하다 + 여요 = 일해요

Při kombinaci se sponou 이다 vznikne koncovka 이에요 nebo 예요.

그 사람이 제 친구예요. Ten člověk je můj kamarád.
여기가 학생식당이에요. Tohle je menza.


47. Zdvořilá slovesná koncovka –(으)세요

Tato koncovka vznikla spojením zdvořilostního sufixu시 a neformální koncovky -아요/-어요/-여요.

누가 가세요? Kdo jde?
이번에는 홍 선생닙이 가세요. Tentokrát jde pan Hong.
좀 조용히 하세요. Prosím buďte potichu.

48. Slovesné koncovky –는/ -(으)ㄴ/ -(으)ㄹ

Přidávají se ke kmeni slovesa a modifikují následující podstatné jméno.
Ke kvalitativním slovesům se připojuje pouze -(으)ㄴ.
-는 + N Slovesný děj probíhá v současnosti.

사무실에서 일하는 분을 아십니까? Znáte toho člověka, co pracuje v té kanceláři?
이것은 내가 찿는 안경이 아닙니다. To nejsou brýle, které hledám.
-(으)ㄴ+ N Slovesný děj probíhal v minulosti.

어제 받은 돈을 다 썼어요? Utratils všechny peníze, cos včera dostal?
어제 산 과자가 맛이 있어요. Ty včera koupené sušenky jsou moc dobré.
-(으)ㄹ + N Slovesný děj bude probíhat v budoucnosti. (předpoklad, domněnka)

주말에 할 일이 많습니다. O víkendu budu mít hodně práce.
마실 물을 좀 주세요. Dejte mi trochu pitné vody.
냉장고에 먹을 음식이 없어요. V ledničce není nic k jídlu.

Při kombinaci se sponou 이다 vznikne koncovka 인 a znamená přítomný čas.

사장인 영수 씨 pan prezident Jong-su (je)

49. Vyjádření budoucnosti pomocí (으) ㄹ 것이다

Ve spojení s první a druhou osobou znamená budoucnost, s třetí osobou předpoklad či domněnku mluvčího o akci třetí osoby. Neformální varianta je 것이에요, což se často zkracuje na 거에요 nebo 거예요.

나는 내일 집에 있을 것입니다. Zítra budu doma.
이번 방학에는 뭘 하실 거예요? Co budeš dělat tyhle prázdniny?
그 친구는 약속을 잘 지킬 거예요. Ten kamarád nejspíš dodrží slib.
사무실에 일이 많아서 그들은 바쁠 거예요. V kanceláři je hodně práce, takže asi budou zaneprázdněni.

50. Vyjádření okolností pomocí 는 데 / ㄴ 데

Tato spojovací koncovka se připojuje ke kmeni slovesa a vyjadřuje pozadí či okolnosti.

- -는 데 (pro kvalitativní slovesa)
- -ㄴ 데 (pro dějová slovesa)

공부 잘 하는데 일은 못해요. Studuje dobře, ale neumí pracovat.
겨울인데 따뜻합니다. Je zima, přesto je teplo.
비가 오는데 집에서 쉽시다. Venku prší, tak odpočívejme doma.
저녁식사를 하는데 전화가 왔어요. Během večeře někdo zavolal.
날씨가 좋은데 등산 갈까요? Je hezky, nepůjdeme na výlet do hor?

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading