Gramatika korejštiny 51 - 60

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

51. Vyjádření předpovědi pomocí (으) ㄹ 것 같다

Tato koncovka se připojuje ke kmeni slovesa a vyjadřuje předpoklad o pravděpodobném ději nebo skutečnosti.

내일은 비가 올 것 같아요. Vypadá to, že bude zítra pršet.
물건값이 또 오를 것 같습니다. Zdá se, že ceny opět porostou.
오늘은 좋은 일이 있을 것 같아요. Vypadá to, že dnes se stane něco dobrého.
주말이니까 극장에 사람이 많을 것 같지요? Proto je víkend, bude v kině asi hodně lidí, že?

Pro již probíhající dějová slovesa slouží tvar 는 것 같다, pro dokončené děje nebo stavy ㄴ 것 같다.

밖에 비가 오는 것 같아요. Vypadá to, že venku prší.
두 사람이 서로 사랑하는 것 같습니다. Vypadá to, že ti dva se milují.
오늘은 가게 문을 닫은 것 같아요. Vypadá to, že dnes jsou obchody zavřené.
택시보다 지하철이 빠른 것 같아요. Vypadá to, že metro je rychlejší než taxi.52. Vyjádření podmínky pomocí –(으)면

Připojuje se ke kmeni slovesa a uvozuje vedlejší větu podmínkovou.

값이 싸면삽시다. Jestli je to levné, tak to kupme.
서을에 도착하면 전화하겠습니다. Jestli přijedu do Soulu, zavolám ti.
돈이 있으면 좀 주십시오. Jestli máš peníze, tak prosím nějaké pujč.
모르는 것이 있으면 질문하십시오. Jestli něco nevíte, zeptejte se.

53. Vyjádření nutnosti či závazku pomocí 아야/ 어야 하다

Vyjadřuje se pomocí konstrukce 아야/ 어야 하다.

오늘은 학교에 가야 합니다. Dnes musím jít do školy.
나는 책을 읽어야 해요. Musím přečíst knihu.
우리는 사당역에서 내려야 해요. Musíme vystoupit na stanici Sadang.
무엇을 배워야 합니까? Co se musíš naučit?
한국어를 공부해야 합니까? Musíš se učit korejsky?

54. Vyjádření plánu nebo záměru pomocí (으)려고 하다

Tato konstrukce se připojuje k dějovým slovesům a vyjadřuje plán nebo záměr.

내일 대사관에 가려고 합니다. Zítra mám v plánu jít na ambasádu.
오후 몇 시에 출발하려고 합니까? V kolik hodin odpoledne máte v plánu vyrazit?
도서관에 가서 책을 읽으려고 합니. Mám v plánu jít do knihovny a přečíst si knížku.
기차가 떠나려고 해요. Vlak odjíždí za chvíli (má v plánu vyrazit).
우리 아들은 의사가 되려고 합니다. Náš syn má v plánu stát se doktorem.

55. Průběhový přítomný čas 고 있다.

Slouží k vyjádření právě probíhajícího děje. Zdvořilá varianta je 고 계시다.

이 방은 언니가 쓰고 있어요. Ten pokoj užívá moje starší sestra.
친구가 지금 다방에서 기다리고 있어요. Kamarád právě čeká (na mě) v čajovně.
무엇을 생각하고 있어요? Co si myslíš?
부모님 미국 뉴욕에서 살고 계세요. Rodiče žijí v Americe, v NY.
아버지는 손닙하고 이야기하고 계십니다. Otec mluví s hostem.

56. Záporný rozkaz a vybízecí způsob -지 말다

Připojuje se k dějovým slovesům a vyjadřuje záporný rozkaz nebo záporný návrh.
Zdvořilý rozkaz -지 마십시오
Vybízecí způsob -지 맙시다

창문을 닫을까요? Mám zavřít okno?
예, 닫으십시오. Ano, zavři ho, prosím.
아니오, 닫지 마십시오. Ne, nezavírej ho.
다시 설명할까요? Mám to vysvětlit znovu?
예, 다시 설명하십시오. Ano, prosím vysvětli to znovu.
아니오, 다시 설명하지 마십시오. Ne, nevysvětluj to znovu.
내일 모일까요? Sejdeme se zítra?
예, 내일 모입시다. Ano, sejděme se zítra.
아니오, 내일 모이지 맙시다. Ne, nescházejme se zítra.
택시를 부를까요? Zavoláme si taxi?
예, 택시를 부릅시다. Ano, zavolejme si taxi.
아니오, 택시를 부르지 맙시다. Ne, nevolejme taxi.

57. Předtím, než dojde k uskutečnění děje V 기 전에, N 전에

V 기 전에

밥 먹기 전에 před jídlem / než začnete jíst
떠나기 전에 před ochodem / než odejdete
N 전에
식사 전에 před jídlem
10분 전에 před deseti minutami

58. Poté, co dojde ke slovesnému ději Vㄴ 후에, Vㄴ 다음에, Vㄴ 뒤에

Vㄴ 후에

학교를 졸업한 후에 po absolvování školy
결혼한 후에 po oženění se / vdaní se
숙제를 끝낸 후에 po dodělání úkolu

Vㄴ 다음에

잭을 읽은 다음에 po dočtení knížky

Vㄴ 뒤에

잭을 읽은 뒤에 po dočtení knížky

59. Během slovesného děje V는 중에 / 중이다

V는 중에 / 중이다

회의하는 중에 během schůzování
지금 친구를 기다리는 중입니다 právě čekám na přítele

60. protože, kvůli -기 때문

Často s koncovkou -에.

다 너 때문이에요. To všechno kvůli tobě. / Ty za to můžeš.
여자 때문에 kvůli té ženě
시간 없기 때문에 protože nemám čas
술이 마시기 때문에 protože piji alkohol

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading