Gramatika korejštiny 61 - 70

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
61. Pomocné sloveso –아 보다 / 어 보다 / 여 보다

Připojuje se k dějovým slovesům a znamená pokus nebo zkoušku.

한식을 먹어 보았어요? Už jsi zkusil korejské jídlo?
그 남자를 만나 보겠습니다. Zkusím se sejít s tím mužem.
이 술을 한 번 마셔 보세요. Zkus se jednou napít toho alkoholu?
한국말로 말해 볼까요? Mám to zkusit říct korejsky?

62. Vyjádření přání nebo touhy –았으면 / 었으면 / 였으면 하다

Připojuje se k dějovým slovesům a vyjadřuje přání nebo touhu. Sloveso 하다 je tu jako dějové sloveso.

한국말을 잘 했으면 합니다. Přál bych si umět dobře korejsky.
돈이 많았으면 합니다. Přál bych si mít hodně peněz.
시험이 빨리 끝났으면 합니다. Přál bych si, aby zkoušky brzo skončily.
정희는 가수가 되었으면 해요. Čonghi si přeje stát se zpěvačkou.

Když je podmětem první osoba, lze použít místo 하다 sloveso 좋겠다.

방학이 되었으면 좋겠습니다. Přál bych si, aby byly prázdniny.
날씬했으면 좋겠어요. Přál bych si být hubený.
그만 했으면 좋겠습니다. Přál bych si odejít.

63. Vyjádření změny – 아 지다 / 어 지다 / 여 지다

Připojuje se ke kvalitativním slovesům a vyjadřuje změnu.

날씨가 퍽 따뜻해졌습니다. Počasí se docela oteplilo.
요즘 자꾸 뚱뚱해져요. Poslední dobou pořád tloustnu.
한국말이 점점 재미있어져요. Korejština je víc a víc zajímavá.
대학생이 되니까 친구가 많아집니다. Co jsem vysokoškolák, mám více přátel.
산에 올라오니까 기분이 좋아졌어요. Když jsem vylezl na horu, zlepšila se mi nálada.

64. Vyjádření volby (nebo) -나 / 이나

Připojuje se k podstatným jménům a znamená buď „třeba“ nebo volbu, resp. „nebo“.

차나 한잔합시다. Dejme si čaj nebo drink.
심심한데 음악이나 들을까요? Nudím se, neposlechneme si třeba hudbu?
주말에 극장에나 갑시다. Pojďme o víkendu do kina nebo někam.
방학에는 책이나 읽고 쉬겠습니다. O prázdninách budu číst knížku nebo něco a odpočívat.

Mezi dvěma podstatnými jmény znamená „nebo“.

버스나 택시를 탑니다. Pojedeme autobusem nebo taxíkem.
커피나 홍차를 드릴까요? Mám vám přinést kávu nebo černý čaj?
독일이나 프랑스에 가 보고 싶어요. Chci zkusit jet do Německa nebo Francie.
아주머니나 아저씨한테 물어 봅시다. Zkus se zeptat tetičky nebo strýčka.

65. Vyjádření rozhodnutí -기로 하다

Připojuje se k dějovým slovesům a znamená „rozhodnout se něco dělat“. Místo 하다 lze užít 정하다 (usnést se na něčem), 약속 하다 (slíbit, zavázet se udělat), 결정하다 (rozhodnout se) a další.

언제 다시 만나기로 할까요? Kdy se rozhodneme se zase sejít?
우리는 내년에 결혼하기로 약속했어요. Rozhodli jsme se, že se vezmeme příští rok.
늦는 사람은 벌금 내기로 해요. Rozhodněme se, že kdo přijde poslední, zaplatí pokutu.
우리 회사는 토요일에 쉬가로 결정했습니다. Naše firma se rozhodla dát nám v sobotu volno.

66. Vyjádření zkušenosti – (으)ㄴ 일이(적이) 있다/없다

Tato přípona se pojí pouze ke slovesnému kmeni dějových sloves a znamená zkušenost s něčím. Častěji než 일이 se používá적이. Často s pomocným slovesem 보다 (vyzkoušet).

남대문시장에서 물건을 산 적이 있습니다. Na tržišti Namtemun jsem už nakupoval.
전에 외국어를 배운 일이 있습니까? Už ses někdy dřív učil cizí jazyk?
한국에 와서 영화를 본 적이 있어요? Viděl jsi někdy film, než jsi přijel do Koreje?
만두국을 먹은 일이 없습니다. Nikdy jsem nejedl knedlíčkovou polévku.
은행에서 돈을 찾은 일이 없습니다. Nikdy jsem si nevybíral peníze z banky.
한국에 가 본 적이 없어요. Do Koreje jsem ještě nejel.

67. Zdvořilá koncovka - 요

Tato zdvořilostní koncovka se dá připojit prakticky ke všemu. Ve spojení se spojovacími koncovkami -니까, -는데, -어서 atd. se stává finální koncovkou promluvy.

오늘은 일찍 가겠습니다. 손님이 오시니까요. Dnes půjdu dříve. Protože přijde host.
조심하십시오. 길이 미끄러니까요. Dávejte pozor. Protože to klouže.
아직도 주무십니까? 늦었는데요. Ještě spíte? Už je docela pozdě.
놀러 갑시다. 연휴인데요. Pojďme někam. Je přece prodloužený víkend.
잡지를 하나 샀습니다. 심심했어요. Koupil jsem si časopis. Protože jsem se nudil.

68. Neúplné substantivum -는 것

Následuje za participiálním tvarem slovesa a vytváří jmennou frázi.
것 lze se často zkracuje na 게 nebo 거!

걷는 것이 건강에 좋습니다. Chození je dobré pro zdraví.
저 사람이 웃는 것을 보니까 나도 웃음이 나요. Když jsem ho viděl se smát, smál jsem se taky.
이 가게에는 없는 것이 없습니다. Není nic, co by v tomto obchodě neměli.
이것은 공짜로 드리는 것입니다. Tohle Vám dávám zadarmo.
이 물건은 어디에 쓰는 겁니까? Jak se tohle používá?

69. Tvoření příslovce koncovkou –게

Připojuje se za slovesný kmen a vytváří příslovečnou frázi. Pro slovesa s 하다 se lze použít koncovku –히 nebo 하게.

옷을 싸게 샀습니다. To oblečení jsem koupil levně.
이것을 예쁘게 싸 주세요. Prosím hezky mi to zabalte.
주말을 즐겁게 지내셨습니까? Strávil jste víkend příjemně?
손님을 친절하게 대해요. Chová se k hostům příjemně.
선명을 간단하게 했어요. Vysvětlil to jednoduše.

70. Po nějaké době –만에

Tato koncovky se pojí k podstatným jménům vyjadřujícím čas a znamená „po nějaké době, co jsem nějakou činnost nedělal, ji konečně dělám nebo budu dělat“.

오랜만에 여행을 떠나요. Po dlouhé době vyrážím na výlet.
오래간만에 친구를 만나서 반가웠습니다. Byl jsem šťastný, že jsem se sešel po dlouhé době s přítelem.
몇 년 만에 귀국하십니까? Po kolika letech jste se vrátil do vlasti?
십 년 만에 한 번 휴가를 얻덨어요. Obdržel dovolenou poprvé za deset let.

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading