Bitva u Čchongsanli – 90 let od vítězství korejských partyzánů nad japonskou armádou

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dne 21. října 2010 se v komplexu tzv. War Memorial (muzeum a pietní místo věnované korejským válečným hrdinům) uskutečnila vzpomínková akce k 90. výročí bitvy u mandžuského Čchongsanli, největšího vítězství korejských partyzánů nad japonskou armádou v době okupace Korejského poloostrova (1910-1945). Památce hrdinných bojovníků vedených generálem Kim Čwa-džinem se přišlo poklonit několik tisíc bývalých válečných veteránů a řada politiků a představitelů veřejného života.

20101021arts news

Obr.1: Čestní hosté, uprostřed premiér.

Léta 1919-20 jsou nesporně nejdynamičtějším obdobím dějin Koreje v době japonské okupace. Po smrti bývalého korejského krále Kodžonga v únoru 1919 se situace v Japonskem už více než desetiletí okupované Koreji začala radikalizovat. Dne 1. března 1919 vyhlásila skupina korejských politiků a intelektuálů jednostranně nezávislost Koreje a v celé zemi začaly probíhat masové protijaponské demonstrace, proti kterým koloniální úřady tvrdě zasáhly. O několik týdnů později byla ustavena korejská prozatímní vláda sídlící v exilu v Šanghaji, a souběžně s další radikalizací odporu začaly vznikat tzv. armády nezávislosti, korejské partyzánské oddíly, které začaly pronikat na okupované území především ze sousedního čínského Mandžuska, kde vzhledem k historické tradici žila řada Korejců (a díky rostoucí emigraci tam v polovině 20. let postupně počet usazených Korejců stoupl až na více než 600 tisíc).

Největší ze zhruba 40 osvobozeneckých armád byla Správa armády severní cesty (Northern Route Military Command) vedená právě generálem Kim Čwa-džinem (Kim Jwa Jin), který měl v bojích s japonskými jednotkami řadu úspěchů. Japonské zdroje uvádějí, že Kim Čwa-džinovi vojáci byli dobře vyzbrojeni (včetně lehkých kulometů). To ve svých vzpomínkách potvrzuje i jeden z korejských velitelů I Pom-sok (Lee Bom-sok), jediný z hlavních velitelů, který se dožil nezávislosti Korejské republiky a byl také jejím prvním předsedou vlády po vyhlášení nezávislosti v roce 1948. I Pom-sok píše, že hlavním zdrojem výzbroje i vybavení, byly Československé legie a podle jeho slov se jednalo o široký sortiment vojenského materiálu – od „těžkých kulometů, pušek, šrapnelů“ a pochopitelně také munice i vybavení. Korejské informace hovoří o desítkách jednotlivých nákupů pro jednotlivé armády a tísících kusů zbraní a stovek tisíců kusů munice.

Vzhledek ke vzrůstajícím problémům na čínsko-korejských hranicích se v říjnu 1920 japonská správa rozhodla po zinscenovaném útoku na vlastní konzulát v čínském Chun-čchunu s konečnou platností skoncovat s korejským odporem a do Mandžuska vyslalo expediční sbor o síle pěti divízí a 25 tisíc mužů. Korejské jednotky se snažily ustoupit do bezpečí pohraničních hor, ale byly obklíčeny a ve dnech 21.-26. řijna 1920 došlo k deseti silným srážkám, ve kterých početně mnohem slabší korejské síly nakonec japonský útok odrazily. Zatímco korejské prameny uvádějí cca 130 padlých na své straně, japonské ztráty byly podle čínských zdrojů zhruba 10-15násobně větší. Bitva u Čchongsanli je pokládána v Korejské republice za největší vítězství korejských osvobozeneckých armád v celé historii protijaponského odboje a patří k „legendárním“ (se všemu přívlastky tohoto slova) vítězstvím, které jsou uváděny ve všech školních učebnicích. Jihokorejští historikové přitom často zdůrazňují, že v tomto vítězství „nelze přehlédnout účinek vynikajících nových zbraní z Přímoří“ (tj. zejm. Vladivostoku), čímž jsou míněny především zbraně od Československých legií.

Dodávky zbraní od českých a slovenských vojáků byly jen dalším pokračováním kontaktů, které měly korejští vlastenci s velením legií už od přelomu let 1918-19, kdy vrchní velitel generál Radola Gajda přijal ve Vladivostoku nacionalistu Jo Un-hjonga (Yeo Un-hyeong, někdy též uváděn jako Lyuh Woon-hyung nebo Yuh Woon-Hyung), jednu z klíčových postav korejských dějin 20.-40. let minulého století. Následně proběhlo i několik setkání Gajdy a dalších legionářů s představiteli korejské exilové vlády a v Československých legiích bojovalo také nemálo Korejců z oblasti Přímoří. Tato jednání jsou tak v principu prvními „oficiálními“ setkáními představitelů Koreje a Československa.

Více na téma česko-korejských vztahů v letech 1918-20 se lze dozvědět z článků koreanistky Zdeňky Klöslové – zejm. „Korejci a české zbraně.“

(Nový Orient 8/2000) a „The Czechoslovak Legion in Russia and Korean Independence Movement“ (Archív Orientální, 70, 2002).

Vzhledem k tomuto českému podílu na vítězství u Čchongsanli byl na oslavu 90. výročí jako jediný představitel cizího státu pozván velvyslanec ČR v KR Jaroslav Olša, jr. V přímém přenosu pietního aktu, který přenášela největší korejská televize KBS, vystoupila nejprve vnučka generála Kim Čwa-džina, poslankyně Národního shromáždění KR Kim Ul-tong (Kim Eul-Dong), následována premiérem Korejské republiky Kim Hwang-šikem (Kim Hwang-sik) a místopředsedou Národního shromáždění Čong Ui-hwa (Chung Ui-Hwa).

20101021arts news2

Obr.2: Vnučka generála mluví.

Na následném slavnostním otevření výstavy věnované generálu Kim Čwa-džinovi a jeho bojovníkům pak vystoupili ještě ministr obrany KR Kim Te-jong (Kim Tae Young), dvaadevadesátiletý nestor asociace veteránů bojů o nezávislost Jun Kjong-bin (Yoon Kyung-Bin), velmi známý televizní herec vystupující především v historických dramatech (a pravnuk generála Kim Čwa-džina) Song Il-guk (Song Il-Kook) a přítomné oslovil také český velvyslanec.

DSCF2731

Obr.3: Pravnuk generála /viz text - mladý, vpravo/, velvyslanec a místopředseda Národního shromáždění.

foto: Lee Hee-sook

Vzhledem k faktu, že letos slavíme teprve 20. výročí navázání diplomatických styků s Korejskou republikou, snaží se české velvyslanectví v Soulu připomínat také podíl Československých legií na pomoci korejskému osvobozeneckému hnutí v letech 1918-1920. Jelikož spolupráce v letech 1919-20 probíhala nejen v rovině dodávek zbraní, ale i na úrovni politické (přímé kontakty mezi nejvyšším velením legií – tj. generálem Radolou Gajdou - a exilovou korejskou vládou probíhaly nesporně s vědomím Masaryka, Štefánika a logicky také amerického prezidenta Wilsona a jeho „českého“ i „asijského“ emisara Cranea), jsou aktivity z let 1919-20 nesporně reálným počátkem česko-korejských vztahů na politické úrovni.

20101021yeonhap

Obr.4: Celkový pohled na akci.

Články a interview na toto téma inicované ZÚ Soul a vydané v korejském tisku (v denících Kjunghjang šinmun 26/2/09, Korea Times 28/2/09, 12/3/09 a Hankuk Ilbo 7/3/09 a měsíčníku DnD Focus březen 2010) jsou k dispozici na webu ZÚ Soul -

http://www.mzv.cz/seoul/cz/o_velvyslanectvi/interview_a_clanky_velvyslance/index.html

rozsáhlý článek o Československých legiích a pomoci Koreji (v týdeníku Čugan Čoson 26/2/10) je dostupný na

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2010/02/26/2010022601797.html

zdroj: Velvyslanectví České republiky v Korejské republice

Comments

Add comment


 

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading